Portret Choreograficzny

PORTRET Choreograficzny Małgorzaty Matuszewskiej

“Portret..” został zrealizowany na zamówienie Mazowieckiego Instytutu Kultury w ramach programu “Portrety Choreograficzne” – koordynator projektu Magdalena Chabros.

premiera: 27.01.2021 w siedzibie Mazowiecki Instytut Kultury (live & streaming)

Koncepcja – Małgorzata Matuszewska

Choreografia, taniec, gra na kastanietach – Małgorzata Matuszewska

Fortepian i wokal – India Czajkowska

Muzyka – India Czajkowska

Założenia projektu: “Portret choreograficzny poświęcony jest prezentacji współczesnych choreografów polskich i przedstawieniu ich sylwetek szerszemu odbiorcy. Projekt ma zadanie przybliżenie sztuki tańca poprzez pokazanie motywacji i determinacji jej twórców. Każdy z zaproszonych artystów, reprezentujących różnorodne formy i techniki tańca,  sam zdecyduje w jakiej formie zechce zaprezentować swój „portret” na scenie.”

Mój portret choreograficzny jest właściwie AUTOPORTRETEM .

Przyglądam się sobie z perspektywy 
ptaka w klatce.
Pierwotną ideą portretu jest upamiętnienie… 
Zatem także jest to podróż do początku,
następnie,
nierównymi skokami,
zwrot ku przyszłości.
Podróżuję w wybornym towarzystwie –
głosu i muzyki
Indii Czajkowskiej. 

Tekst: Małgorzata Matuszewska