Danza Española

Program Fundacji realizowany od roku 2011.

2011 – 2012r. Działania poświęcone jednemu z ważniejszych traktatów sztuki Tańca Hiszpańskiego autorstwa tancerki Trynidad Borrull pt. „ La Danza Española”. Wykonano tłumaczenie książki na język polski; zlecono odnalezienie ewentualnych spadkobierców prawa autorskiego instytucji Centro Espańol de Derechos Reprograficos; odbyto cykl konsultacji z hiszpańską tancerką Sandrą Cisneros – niezbędnych do poprawnego odczytania informacji zawartych w książce (rysunki przedstawiające pozy taneczne, powiązane z opisanymi choreografiami).

Od 2016 roku – realizacja spektaklu pt. „Danza Española” / „Danza” którego głównym założeniem jest zaprezentowanie polskim widzom czterem technik tańca hiszpańskiego – Danza Española: folkloru (tańce regionalne), escuela bolera (hiszpańska technika tańca klasycznego), flamenco, danza estilizada (tańce stylizowane). W spektaklu prezentowane są zarówno formy tradycyjne, teatralizowane, a także w fuzji z technikami współczesnymi.

Program realizowany jest zarówno z udziałem polskich, jak i hiszpańskich tancerek i tancerzy. Koncepcja spektaklu Małgorzata Matuszewska, choreografia i realizacja NTF Teatr Tańca Małgorzaty Matuszewskiej

W listopadzie 2016 roku odbyła się premiera wersji spektaklu wzbogaconego o obrazy filmowe Andrzeja Misiuka – wielokrotnie nagradzanego autora i operatora filmów przyrodniczych.

W 2019 roku choreografie z projektu „Danza Española” wraz z „Bolero de Ravel” były prezentowane w ramach „Scena dla Tańca 2019” – program Instytutu Muzyki i Tańca.