Przewodnik po Sztuce Tańca Hiszpańskiego

Fundacja wspiera działania powiązane ze stypendium twórczym Małgorzaty Matuszewskiej „Polski Przewodnik po  Sztuce Tańca Hiszpańskiego” – otrzymanym od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2020 roku. Wsparcie dotyczy zarówno prac nad „Polskim Przewodnikiem…” jak i aktywności w postaci programów kulturalnych, wykładów etc. związanych z upowszechnianiem wypracowanych podczas rocznego  Stypendium materiałów.

Wsparcie w znacznej mierze polega na udostępnianiu oraz pomocy w znalezieniu nieodpłatnych lokali do realizacji działań.

Na etapie okresu stypendialnego (2020 rok) nawiązanie przez Fundację współpracy z Muzeum POLIN umożliwiło dostęp do Sali konferencyjnej Menora w Warszawie, na potrzeby przeprowadzenia rozmów i wywiadów z profesorkami dziedzin sztuki tańca.

Na zdjęciu profesor Ewa Wycichowska i stypendystka Małgorzata Matuszewska

Lokal wynajmowany przez Fundację, w latach 2021 – 2022, został użyczony na potrzeby realizacji cyklu sześciu filmów  Kwadransa Flamenco „Czas Przestrzeń Energia & Flamenco” realizowanego w ramach programu „Mobilni w Kulturze 2021”.

Przy kolejnym cyklu filmów „Taniec nie zna granic – Taniec Hiszpański i świat tańca” – odcinek pilotażowy zrealizowany dzięki wsparciu finansowemu Związku Artystów Scen Polskich –  Fundacja udostępniła materiały video zrealizowane w trakcie projektów „Danza Espanola” i „Taniec w bibliotece”. 

Prace dążące do publikacji  „Polskiego Przewodnika po  Sztuce Tańca Hiszpańskiego” Fundacja wspierała finansowo pokrywając część kosztów tłumaczeń artykułów i wywiadów, które będą cytowane w publikacji.