Taniec Hiszpański

Głównym celem program „Taniec Hiszpański” jest edukacja kulturalna i wychowanie aktywnego odbiorcy sztuki – w szczególności z zakresie sztuki tańca hiszpańskiego, stanowiących niematerialne dziedzictwo kulturowe wpisane do indeksu UNESCO i Katalogu Ogólnego Dziedzictwa Historycznego Andaluzji.

Fundacja realizuje program od 2020 roku w formie kursów, konsultacji specjalistycznych i wykładów.  Program kursów, oprócz wiedzy praktycznej – skoncentrowanej głównie na technice tańca i gry na kastanietach, obejmuje wybrane zagadnienia z kultury i tradycji Hiszpanii a także programy i projekty badawcze.

W związku z pandemią Covid19, przeważająca ilość kursów realizowana była w formie online. Beneficjentami  kursów online w okresie pandemii byli mieszkańcy Polski, między innymi takich miast jak Łódź, Warszawa, Gdańsk, Kraków, Bielsko – Biała, Wrocław, Katowice, Szczecin, Poznań, Suwałki. W celu realizacji kursów w okresie pandemii Fundacja wynajmowała lokal umożliwiający profesjonalną oraz zgodną z obostrzeniami wynikającymi z covid19 działalność edukacyjną.

Przykład programu edukacyjnego realizowanego przy wsparciu Fundacji „Kastaniety od podstaw – program do indywidualnej praktyki”.

Przykład kursu realizowanego dla zewnętrznego podmiotu (zespołu Tańca Towarzyskiego Contra Sport ) w formie warsztatów i konsultacji z technik tańca hiszpańskiego i flamenco.