FUNDACJA TRADYCJI I TRANSFORMACJI SZTUKI

Fundacja Tradycji i Transformacji Sztuki została założona w roku 2009 przez Małgorzatę Matuszewską. Głównymi celami Fundacji są: kreowanie, wspieranie oraz promowanie szeroko pojętej sztuki ze szczególnym uwzględnieniem form teatru tańca oraz wspieranie działań dążących do wyodrębnienia współczesnego języka sztuki bazującego na tradycji różnorodnych kultur.

Fundacja jest w składzie organizacji członkowskich Komisji do Spraw Tańca przy Mieście Stołecznym Warszawa oraz Centrum Sztuki Tańca w Warszawie.

Dotychczas najwięcej działań Fundacji powiązanych było ze sztuką tańca hiszpańskiego (m.in. projekty Danza Española, Bolero) oraz twórczością Tadeusza Kantora (m.in. projekt Kantor 2010-2015)

Wybrane przedsięwzięcia realizowane na drodze współpracy i wsparcia:

2019 prowadziła trasę spektaklu Danza Bolero w ramach Scena dla Tańca Instytutu Muzyki i Tańca

2018 realizowała szeroko zakrojony projekt Taniec w Bibliotece we współpracy z Centrum Sztuki Tańca w Warszawie i Instytutem Cervantesa

2012 – przy wsparciu finansowym Miasta Stołecznego Warszawy – zrealizowała projekt Miasto Syren / Nocny Pociąg inspirowany twórczością malarza surrealisty Paul’a Delvaux

2010 – współpraca ze Szkołą Aktorską Haliny i Jana Machulskich – realizacja cyklu warsztatów prowadzonych przez Andrzeja Wełmińskiego – artysty plastyka, wieloletniego aktora teatru Tadeusza Kantora.